16,5 RIJDEN

Het experiment 2toDrive wordt gestart om de verkeersveiligheid te vergroten. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat jaarlijks 16 doden kunnen worden voorkomen als jongeren in het eerste jaar in de auto worden begeleid door een ervaren bestuurder.

Doel
Ervaringen in het buitenland laten zien dat 2toDrive werkt. Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden.

Begeleid rijden/2toDrive, de theorie
Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar het theorie-examen voor het autorijbewijs afleggen. Het behaalde theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.

Begeleid rijden/2toDrive, de praktijk
Vanaf 16,5 jaar kunnen jongeren starten met de praktijklessen.

De rijopleiding van 16,5 jarige is identiek aan die van de huidige 18 jarigen en ouder. Op onze site kun je alles lezen over onze praktijklessen.

Begeleid rijden/2toDrive, het praktijkexamen
Als jongeren 17 jaar worden kunnen ze aansluitend aan hun rijopleiding, het praktijkexamen voor het autorijbewijs bij het CBR afleggen.

Begeleid rijden/2toDrive, geslaagd, hoe verder?
Jongeren die slagen voor hun examen vragen bij de eigen gemeente het rijbewijs aan. De gemeente geeft het rijbewijs af als de jongere via www.2todrive.nl een begeleiderspas heeft gekregen. Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches/begeleiders heeft aangewezen. Een van deze personen moet tijdens het rijden in de auto zitten, zonder coach/begeleider mag er dus niet worden gereden! Bij het rijden met een coach moet de jongere zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.

Begeleiders kunnen bijvoorbeeld je ouders, familie, vrienden of buren zijn. Een begeleider moet 27 jaar of ouder zijn, minimaal 5 jaar zijn B-rijbewijs en een onbesproken gedrag hebben.

Wie mogen ermee doen
De regeling voor 2toDrive gaat op 1 november 2011 in. Dit betekent dat jongeren die op of na die dag 17 jaar worden (dus geboren op of na 1 november 1994), kunnen meedoen met het experiment. Jongeren die op 1 november 2011 al 17 jaar zijn mogen niet meedoen aan het experiment, wél mogen zij alvast beginnen met rijlessen, om op of na hun 18e verjaardag praktijkexamen te doen bij het CBR.

Het ministerie kiest voor een dergelijk instroommodel omdat jongeren zo lang mogelijk met een begeleider moeten rijden om de effecten van de proef duidelijk te krijgen. Als 17,8-jarigen mee zouden doen aan de proef, rijden zij slechts enkele maanden met een begeleider.

2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar.

In de fout!
Jongeren die op 17-jarige leeftijd betrapt worden op het rijden zonder begeleider, daarvan wordt het rijbewijs ingevorderd. Zij zullen na hun 18de opnieuw rijexamen moeten doen. Ook mogen 17-jarigen niet in het buitenland een auto besturen.

Is de begeleider dronken? Dan volgt een boete voor de begeleider, de 17-jarige bestuurder mag zonder begeleider niet verder rijden. Wanneer een ongeluk wordt veroorzaakt door een 17-jarige met rijbewijs, is hij als bestuurder zelf aansprakelijk.

Er is geen wettelijke verplichting over het aantal kilometers die je onder begeleiding moet hebben gereden, op het moment dat je 18 jaar bent mag je zelfstandig autorijden.

Voor meer informatie over het experiment en aanvraag begeleiders pas zie www.2todrive.nl

Snel aan de slag?